Pałace i dwory Prus Wschodnich
Prusy Wschodnie to kraj z bardzo bogatą historią. Na owym północno-wschodnim skrawku Europy między Wisłą i jeziorem Pejpus, gdzie Szwedzi, Niemcy, Duńczycy, Litwini i Polacy żyli i walczyli ze sobą, zmiany panujących były częste. Dlatego też każdy posiadający jakieś dobra ziemskie pozostawał na swoim i nie opuszczał swej siedziby – obojętnie, kto akurat sprawował władzę. W ten oto sposób powstały w Prusach Wschodnich wspaniałe pałace i dwory, które były siedzibą szlacheckich rodów. Tutaj żyły takie rodziny jak Dohna, Eulenburg, Dönhoff, które także ukształtowały tę krainę. Ten świat ze swoim systemem wartości, gdzie najważniejszy był honor, poczucie wspólnoty i lojalność, już przeminął. Dzisiaj możemy odnaleźć już tylko ślady tego świata między innymi w budowlach, które nie zostały jeszcze zniszczone.

Wschodniopruskie dziedzictwo kulturowe ocalało jeszcze w wieżyczkach, mansardach, ryzalitach, wykuszach, werandach, kartuszach herbowych we wschodniopruskich pałacach i dworach, jak też w budynkach gospodarczych z czerwonej cegły, młynach, założeniach parkowych i starych alejach dębowych.

Prześlij komentarz

0 Komentarze